Warbro Kvarn ligger på Linds Gård utanför Katrineholm och är ett genuint företag grundat av familjen Björklund.  Vi odlar och producerar enbart ekologisk spannmål, och vi brinner extra för kulturspannmålssorter så som Dinkel, Emmer och Enkorn. Från odling och förädling till paketering och försäljning - det har alltid varit viktigt för oss att arbeta med hela kedjan.
Tyvärr drabbades Warbro Kvarn av en omfattande brand den 13 augusti 2022 där hela kvarnverksamheten utraderades. På grund av detta är utbudet här i vår webbshop något begränsat i förhållande till tidigare. Vi jobbar med att utöka sortimentet så att ni utöver mjöl även ska kunna hitta hela kärnor, kallpressade flingor samt virvelmjöl. 

Vi tänker på miljön i allt vårt arbete, tex används bara grön el och biogas. Vi jobbar med svensktillverkade produkter så mycket som möjligt och med leverantörer så nära oss som möjligt.  När man driver en kvarn blir det mycket restprodukter. Allt som inte vi människor kan eller vill äta blir djurfoder, t.ex kli och ogräsfrön. Det passar utmärkt som foder till många sorters djur, såsom höns och kor. Skalet som blir över vid skalningen av dinkel, enkorn och emmer är ett bra strömedel till hästar och kor.

Genom att använda restprodukterna till djuren får vi tillbaka det i ”förädlad” form dvs som kött, mjölk och ägg, samt gödsel som hamnar på våra åkrar. Vinst för alla, både för naturen, ekonomin och oss.

Vår affärsidé är varsam förädling samt försäljning av KRAV-märkta spannmålsprodukter med god smak, högt näringsinnehåll och med känt ursprung. Förmedling av utbildning till våra kunder om nyttig och klimatsmart mat. Allt detta jobbar vi med att åter bygga upp efter den tragiska branden i augusti 2022. 

Vår vision är att Warbro Kvarn skall leda utvecklingen av spannmålsprodukter på ekologiska ursprungsorter. Warbro Kvarn skall även bidra till ökad kunskap när det gäller sambandet mellan jordbruk, mat, malt och hälsa samt till ökad medvetenhet om kvalitet.


Warbro Kvarn AB 
Tel: 0730-34 39 88
www.warbrokvarn.se
[email protected]