Warbro Kvarn AB är ett genuint företag, grundat av familjen Björklund. Vi odlar och producerar enbart ekologisk spannmål, och vi har ett flertal olika kulturspannmålssorter i sortimentet. På Warbro Kvarn arbetar vi med hela kedjan – från odling och förädling till paketering och försäljning. Vi maler allt färsk och packar för hand. Verksamheten är förlagd till Linds gård utanför Katrineholm i hjärtat av Sörmland. Våra odlare hittar man på ett tjugotal gårdar i Mälardalsregionen. 

Vi tänker på miljön i allt vårt arbete, tex används bara grön el i kvarnen samt biogas i vår maltanläggning. Vi jobbar med svensktillverkade produkter så mycket som möjligt, tex våra pappers-säckar. Vi har oblekt papper i våra förpackningar, och vi optimerar alla transporter. När man driver en kvarn blir det mycket restprodukter. Allt som inte vi människor kan eller vill äta blir djurfoder, t.ex kli och ogräsfrön. Det passar utmärkt som foder till många sorters djur, såsom höns och kor. Skalet som blir över vid skalningen av dinkel, enkorn och emmer är ett bra strömedel till hästar och kor.

Genom att använda restprodukterna till djuren får vi tillbaka det i ”förädlad” form dvs som kött, mjölk och ägg, samt gödsel som hamnar på våra åkrar. Vinst för alla, både för naturen, ekonomin och oss.

Vår affärsidé är varsam förädling samt försäljning av KRAV-märkta spannmålsprodukter med god smak, högt näringsinnehåll och med känt ursprung. Förmedling av utbildning till våra kunder om nyttig och klimatsmart mat.

Vår vision är att Warbro Kvarn skall leda utvecklingen av spannmålsprodukter på ekologiska ursprungsorter. Warbro Kvarn skall även bidra till ökad kunskap när det gäller sambandet mellan jordbruk, mat, malt och hälsa samt till ökad medvetenhet om kvalitet.


Warbro Kvarn AB 
Tel: 0730-34 39 88
www.warbrokvarn.se
[email protected]